Na tejto stránke zaznamenávam svoj priebeh k dosiahnutiu finančnej nezávislosti.

Prvé dva progess bary znázorňujú ako blízko som k dosiahnutiu či už finančnej nezávislosti, resp. finančnej bezpečnosti, ktorá pokrýva základné životné potreby (jedlo, bývanie, oblečenie).

Keď niektorý progress bar dosiahne 100%, znamená to, že je daný cieľ už splnený. Samozrejme, v prípade poklesu hodnoty môjho investičného portfólia sa môžu aktuálne dosiahnuté percentá aj znížiť. 😮 😀

Percentá sú zaokrúhlené na celé čísla.

Ako blízko som k finančnej nezávislosti? 31%
Ako blízko som k finančnej bezpečnosti? 73%

Posledná aktualizácia: 31. december, 2019